Connecting people and planet through property

Over ons

Hoe ontwikkel je met oog voor de mens, de natuur en je organisatie? Hoe maak je de transitie van “economisch” gebieds- en/of projectontwikkelaar naar “ecologisch” ontwikkelaar?

Blendingbricks creëert positieve impact door natuur, mens en omgeving met elkaar te verbinden, zodat er impactvolle (leef)omgevingen ontstaan die dienend zijn voor alles wat leeft. Oftewel, plekken ontstaan waar je graag wilt zijn.

Vastgoed floreert door zowel ecologische, sociale als economische waarden als gelijkwaardig te zien. Economisch succes gaat niet vóór ecologisch of sociaal succes, het gaat juist hand in hand en vult elkaar aan. Wij werken vanuit deze “holistische visie”. Waarom? Omdat de kracht van succes in het geheel ligt. Door niet alleen vanuit het perspectief van de mens te kijken, maar juist vanuit alle stakeholders (dus ook de natuur), van ego naar eco te gaan, creëer je impact en plekken om trots op te zijn. Niemand wordt namelijk blij van een versteende omgeving, zonder flora & fauna, inspiratieloos en kil wat alleen maar fucntioneel is voor de mens.

Een duidelijke identiteit en een natuur-inclusieve omgeving leidt tot succes. Er ontstaan bijzonder prettige plekken waar je niet alleen als mens graag verblijft,  maar ook de natuur zich prettig voelt en waardoor automatisch het vastgoed floreert.

Hoe doen we dat?

Blendingbricks werkt vanuit een vijfvoudig fundament: ecologie, economie, gezondheid, schoonheid & sociaal. Het fundament laat zien waar en hoe positieve impact ontstaat, maar maakt ook inzichtelijk wat de schaduw kant van een ontwikkeling kan zijn.

Door het schrijven van integrale visies, (ecologische) ambities, plannen van aanpak en te adviseren hoe je de omslag kan maken. Als transitie consultant weten wij op deze manier groene & gezonde (leef)omgevingen voor mens, plant en dier in het vastgoed en de openbare ruimte te creëren.

Door verschillende stakeholders op een creatieve manier bij elkaar te brengen en op speelse wijze “the why” te verwoorden, ontstaat bewustwording, de wil om samen te werken en een plek anders in te richten. Het resultaat?  Een natuurlijke omgeving met gelukkige mensen (medewerkers), tevreden organsiaties, positief rendement en duurzaam positieve impact op welzijn, ecologie, geluk en leefbaarheid.

Wat doen wij?

Wij adviseren, bedenken integrale concepten, schrijven pakkende visies & duurzame ambities welke ecologische, sociale èn economische impact maken.

We creëren inspirerende (woon)concepten voor de bebouwde omgeving, het vastgoed, de openbare ruimte en havens. Speels en creatief, stimulerend en gericht op positieve verandering.

Wij vertellen een goede boodschap, want zonder goed verhaal, concept of pakkende visie, geen impact en geen duurzame toekomst. Juist mèt een mooie visie, concept of ambitie creëer je meervoudige waarde, blije mensen & respect voor de planeet.

Wie zijn onze klanten?

Onder andere project-ontwikkelaars, gebiedsontwikkelaars, beleggers, gemeenten, bedrijven, merken en supermarkten die impact willen maken.

Onze visie met betrekking tot gebiedsontwikkeling?

Het landschap is leidend. Breng in kaart wat er al is, wat er leeft aan flora & fauna en laat de bebouwing respectvol te gast zijn. Je ontwikkelt in symbiose met de natuur, laat het ecosysteem leidend zijn en realiseert regeneratieve werk- en woonlandschappen.

Klik hier voor een video over één van onze projecten: The Green Mile

Een holistische benadering van vastgoed

Blendingbricks benadert vastgoed vanuit een holistische visie; er wordt gelijkwaardig naar het geheel (alle stakeholders) gekeken bij het creëren van een visie, strategie of concept. Leefbaarheid gaat namelijk over leefbaarheid voor het geheel.

Duurzame creatie met een missie en impact zoals wij het noemen waarbij alle elementen elkaar versterken. Een holistische benadering is gericht op een toekomst waarin het geheel floreert.

Impact

Verbinding

Sociale cohesie & connectie met de natuur

Natuur

Plant, dier en landschap

Levendigheid

In de buurt & het gebouw

Gezonde leefomgeving

Bevordering geluk, gezondheid & welzijn

Duurzaamheid

Exterieur, interieur & gebied

Bewustwording

Van de rol van de natuur & de ecologische footprint

De toekomst van onze leefomgeving ligt in een gelijkwaardige synergie met de natuur

De wereld wordt steeds drukker, eenzaamheid groeit en de druk op de natuur en steden neemt toe. Tijd om anders te gaan denken over hoe we een gebied of omgeving inrichten. Het gaat niet om meer (bouwen), maar om anders en bewust vorm gegeven en met de natuur als gelijkwaardige stakeholder in een project.

Een strikte scheiding tussen wonen, werken en recreëren bestaat niet langer meer en er is een sterke behoefte aan vernieuwende, gezonde, groene en integrale (leef) omgevingen. Zorgvuldig bedacht, bevorderend voor de natuur, met gedeelde voorzieningen en van waarde voor de biodiversiteit.

Woonconcepten voor gelijkgestemden met ruimte voor diverse leeftijdsgroepen zoals alleenstaanden, gezinnen en ouderen. Concepten die sociale interactie, gezondheid, beweging en de verbinding met de natuur versterken en waar elke stakeholder zich thuis voelt.

 Openbare ruimtes die veranderen van saaie, grijze, lawaaierige en onveilige plaatsen naar betekenisvolle, groene en mooie plekken waar het prettig is te verblijven. Niet alleen voor de mens, maar ook voor de natuur, voor alles wat leeft. Want we leven hier met elkaar. Een goed voorbeeld hiervan is één van onze recente projecten in Amsterdam, namelijk The Green Mile .

Wat we creëren moet bijdragen aan leefbaarheid voor planten, dieren & mensen

Benieuwd wat wij bij kunnen dragen aan jullie project?

Neem contact op