Connecting people and planet through property

Over ons

Blendingbricks creëert groene en gezonde (leef)omgevingen voor mens, plant en dier in het vastgoed en de openbare ruimte.

Wij maken positieve impact door de natuur, de gebruiker en de ruimte met elkaar te verbinden.

Wij geloven dat visies en concepten moeten gaan over een unieke ervaring met meervoudige waardecreatie op zowel ecologisch, sociaal als economisch vlak.  En dat kan alleen als je op een gelijkwaardige manier naar alle stakeholders kijkt. Door niet alleen vanuit het perspectief van de mens te kijken, maar juist vanuit het geheel, creëer je leefomgevingen die dienend zijn voor alles wat leeft.

Wij verwoorden op innovatieve en speelse wijze het “hoe & waarom” in een concept, waardoor bewustwording wordt gecreëerd. Een ambitie of visie wordt op zo’n manier beschreven, dat we mensen weten te inspireren en te raken. Hierdoor kunnen wij naast het creëren van bijzondere concepten, echt onderscheidend zijn.

Blendingbricks werkt vanuit een vijfvoudig fundament bestaande uit ecologie, economie, gezondheid, schoonheid & sociaal. Het fundament laat zien waar en hoe positieve impact ontstaat, maar maakt ook inzichtelijk wat de schaduw kant kan zijn.

Wat doen wij

Blendingbricks bedenkt bijzondere, integrale concepten, visies en ambities waar de verbinding tussen natuur, gebruiker en vastgoed altijd centraal staat.

Een concept of visie heeft altijd een duidelijke identiteit en “het waarom” wordt op creatieve wijze verteld. Zo betrekken we de klant, bewoner of toekomstige gebruiker en ontstaat loyaliteit, enthousiasme en èchte impact. Want juist door je verhaal te delen, komt het echt tot leven.

Bij conceptontwikkeling werken we vanuit een holistisch perspectief: wat is goed voor de mens die als gebruiker gebruik gaat maken van de ruimte, wat is goed voor de natuur die hier al leeft en hoe creëren we hier een symbiose?

Een holistische benadering van vastgoed

Blendingbricks benadert vastgoed vanuit een holistische visie; er wordt gelijkwaardig naar het geheel (alle stakeholders) gekeken bij het creëren van een visie, strategie of concept. Leefbaarheid gaat namelijk over leefbaarheid voor het geheel.

Duurzame creatie met een missie en impact zoals wij het noemen waarbij alle elementen elkaar versterken. Een holistische benadering is gericht op een toekomst waarin het geheel floreert.

Impact

Verbinding

Sociale cohesie & connectie met de natuur

Natuur

Plant, dier en landschap

Levendigheid

In de buurt & het gebouw

Gezonde leefomgeving

Bevordering geluk, gezondheid & welzijn

Duurzaamheid

Exterieur, interieur & gebied

Bewustwording

Van de rol van de natuur & de ecologische footprint

De toekomst van onze leefomgeving ligt in een gelijkwaardige synergie met de natuur

De wereld wordt steeds drukker, eenzaamheid groeit en de druk op de natuur en steden neemt toe. Tijd om anders te gaan denken over hoe we een gebied of gebouw gaan inrichten. Het gaat niet om meer, maar om anders en bewust vorm gegeven.

Een strikte scheiding tussen wonen, werken en recreëren bestaat niet langer meer en er is een sterke behoefte aan vernieuwende, gezonde, groene en integrale projecten. Zorgvuldig bedacht, bevorderend voor de natuur, met gedeelde voorzieningen en van waarde voor de biodiversiteit.

Woonconcepten voor gelijkgestemden waar voor diverse leeftijdsgroepen ruimte is zoals alleenstaanden, gezinnen en ouderen. Concepten die sociale interactie, gezondheid, beweging en de verbinding met de natuur versterken en waar elke stakeholder zich thuis voelt. Openbare ruimtes die veranderen van saaie, grijze, lawaaierige en onveilige plaatsen naar betekenisvolle, groene en mooie plekken waar het prettig is te verblijven. Niet alleen voor de mens, maar ook voor de natuur.

Wat we creëren moet bijdragen aan leefbaarheid voor planten, dieren & mensen

Benieuwd wat wij bij kunnen dragen aan jullie project?

Neem contact op