Connecting people and planet through property

Over ons

Blendingbricks creëert integrale, betekenisvolle, duurzame concepten & visies waar de beleving centraal staat. Onze projecten dragen bij aan de bevordering van geluk, verbinding, biodiversiteit en gezondheid.

Blendingbricks werkt vanuit een fundament met vijf pilaren (soort ‘heipalen’) waarop het geweldig wonen en verblijven is in alle opzichten. Het vijfvoudig fundament bestaat uit ecologie, economie, gezondheid, schoonheid & maatschappelijk.

Dit is zowel een startpunt als toets bij de ontwikkeling van ‘holistisch vastgoed’ waarbij het ‘vaste’ ‘goed’ is voor mens, dier en planeet. Het fundament laat zien waar en hoe positieve impact ontstaat, maar maakt ook inzichtelijk wat de schaduw kant van ontwikkeling is.

Op deze manier bouwen wij aan innovatieve, gezonde & groene leefomgevingen en gebouwen. Hierdoor floreren zowel de gebruiker als de natuur; meervoudige waardecreatie met een positieve impact.

Wat doen wij

Een opdracht begint vaak bij de vraag hoe je een plek aantrekkelijk maakt. Hoe zorg je ervoor dat een locatie straks geliefd is èn blijft onder de diverse stakeholders?

Blendingbricks ziet zowel de mens als ook de natuur als gebruiker: de planten en dieren die er (reeds) wonen. Door gelijkwaardig naar die diverse belangen te kijken zoals de bevordering van welzijn, sociale cohesie of groei biodiversiteit, ontstaat er een integraal concept, visie of strategie.

Blendingbricks is in meerdere fasen van een project inzetbaar. Van het schrijven van een visie voor een tender of uitvraag, het bedenken van een integraal concept tot placemaking en het bedenken van een creatieve strategie. Dit kan zijn voor bestaand vastgoed, her-ontwikkelingen en/of het (her) inrichten van een openbare ruimte.

Een holistische benadering van vastgoed

Blendingbricks benadert vastgoed vanuit een holistische visie; er wordt gelijkwaardig naar het geheel (alle stakeholders) gekeken bij het creëren van een visie, strategie of concept.

Duurzame creatie met een missie en impact zoals wij het noemen waarbij alle elementen elkaar dienen te versterken. Een holistische benadering is gericht op een toekomst met ecologische, maatschappelijke en financiële waarde.

Impact

Verbinding

Sociale cohesie & connectie met de natuur

Geheel

Mens, natuur & leefomgeving

Levendigheid

In de buurt & het gebouw

Gezonde leefomgeving

Bevordering geluk, gezondheid & welzijn

Duurzaamheid

Exterieur, interieur & gebied

Bewustwording

Van jezelf, elkaar en de ecologische footprint

De toekomst van onze leefomgeving ligt in een gelijkwaardige synergie met de natuur

De wereld wordt steeds drukker, eenzaamheid groeit en de druk op de natuur en steden neemt toe. Tijd om anders te gaan denken over hoe we een gebied of gebouw gaan inrichten. Het gaat niet om meer, maar om anders en bewust vorm gegeven.

Een strikte scheiding tussen wonen, werken en recreëren bestaat niet langer meer en er is een sterke behoefte aan vernieuwende, gezonde, groene en integrale projecten. Zorgvuldig bedacht, groen, bevorderend voor de gezondheid, met gedeelde voorzieningen en van waarde voor mens en de biodiversiteit.

Woonconcepten voor gelijkgestemden waar voor diverse leeftijdsgroepen ruimte is zoals alleenstaanden, gezinnen en ouderen. Concepten die sociale interactie, gezondheid, beweging en de verbinding met de natuur versterken en waar elke stakeholder zich thuis voelt. Openbare ruimtes die veranderen van saaie, grijze, lawaaierige en onveilige plaatsen naar betekenisvolle, groene en mooie plekken waar het prettig is te verblijven.

Wij geloven dat de nieuwe generatie vastgoed duurzame, natuurinclusieve, innovatieve en gezonde gebouwen & gebieden zijn met een duidelijke identiteit en een positieve impact.

Wat we creëren moet bijdragen aan leefbaarheid voor planten, dieren & mensen

Benieuwd wat wij bij kunnen dragen aan jullie project?

Neem contact op