Connecting people and planet through property

Over ons

Blendingbricks creëert positieve impact door natuur, mens en omgeving met elkaar te verbinden.

Bloeiend succes en duurzame impact ontstaat door zowel ecologische, sociale als economische waarden als gelijkwaardig te zien. Economisch succes gaat niet vóór ecologisch of sociaal succes, het gaat juist hand in hand en vult elkaar aan. Wij werken vanuit deze “holistische visie”. Waarom? Omdat de kracht van succes in het geheel ligt. Door niet alleen vanuit het perspectief van de mens te kijken, maar juist vanuit de gelijkwaardigheid van stakeholders, creëer je impactvolle (leef)omgevingen en concepten die dienend zijn voor alles wat leeft.

Alles gaat daarin over het bieden van een unieke ervaring. En deze wordt alleen maar uniek als de impact meervoudig verbonden is: natuur, mens en bedrijf.

Hoe doen we dat?

Door het creëren van groene & gezonde (leef)omgevingen voor mens, plant en dier in het vastgoed en de openbare ruimte. Door het bedenken en schrijven van duurzame, integrale visies en ambities voor bedrijven. En door verschillende stakeholders op een creatieve en open manier bij elkaar te brengen.

Op innovatieve en speelse wijze verwoorden wij het “hoe & waarom”, zodat bewustwording ontstaat. We weten mensen te inspireren en te raken. Hierdoor kunnen wij naast het creëren van bijzondere concepten, echt onderscheidend zijn en zijn we in staat de boodschap over te brengen.

Wat doen wij

Wij bedenken integrale concepten, schrijven pakkende visies & duurzame ambities welke ecologische, sociale èn economische impact maken.

Zo creëren we inspirerende (woon)concepten voor in de bebouwde omgeving, het vastgoed, de openbare ruimte en havens. Schrijven we visies voor project-ontwikkelaars, maar ook voor duurzame boeren. Verwoorden we ambities voor (biologische) supermarkten om op simpele en leuke wijze bewustzijn te creëren onder klanten. Speels en creatief, stimulerend en gericht op positieve verandering die van invloed is op keuzes die gemaakt worden.

Wij vertellen een goede boodschap, want zonder goed verhaal, concept of pakkende visie, geen impact en geen duurzame toekomst. Juist mèt een mooie visie, concept of ambitie creëer je meervoudige waarde, blije mensen & respect voor de planeet.

Wie zijn onze klanten? Onder andere project-ontwikkelaars, gemeenten, bedrijven, boeren, merken en supermarken die impact willen maken. En daar helpen wij graag bij.

Bij conceptontwikkeling binnen het vastgoed en de openbare ruimte, werken we vanuit een holistisch perspectief: wat is goed voor de mens die als gebruiker gebruik gaat maken van de ruimte, wat is goed voor de natuur die hier al leeft en hoe creëren we hier een symbiose? De verbinding tussen natuur, gebruiker en vastgoed staat bij ons altijd centraal. Blendingbricks werkt vanuit een vijfvoudig fundament bestaande uit ecologie, economie, gezondheid, schoonheid & sociaal. Het fundament laat zien waar en hoe positieve impact ontstaat, maar maakt ook inzichtelijk wat de schaduw kant van een ontwikkeling kan zijn.

Klik hier voor een video over één van onze projecten: The Green Mile

Een holistische benadering van vastgoed

Blendingbricks benadert vastgoed vanuit een holistische visie; er wordt gelijkwaardig naar het geheel (alle stakeholders) gekeken bij het creëren van een visie, strategie of concept. Leefbaarheid gaat namelijk over leefbaarheid voor het geheel.

Duurzame creatie met een missie en impact zoals wij het noemen waarbij alle elementen elkaar versterken. Een holistische benadering is gericht op een toekomst waarin het geheel floreert.

Impact

Verbinding

Sociale cohesie & connectie met de natuur

Natuur

Plant, dier en landschap

Levendigheid

In de buurt & het gebouw

Gezonde leefomgeving

Bevordering geluk, gezondheid & welzijn

Duurzaamheid

Exterieur, interieur & gebied

Bewustwording

Van de rol van de natuur & de ecologische footprint

De toekomst van onze leefomgeving ligt in een gelijkwaardige synergie met de natuur

De wereld wordt steeds drukker, eenzaamheid groeit en de druk op de natuur en steden neemt toe. Tijd om anders te gaan denken over hoe we een gebied of omgeving inrichten. Het gaat niet om meer (bouwen), maar om anders en bewust vorm gegeven en met de natuur als gelijkwaardige stakeholder in een project.

Een strikte scheiding tussen wonen, werken en recreëren bestaat niet langer meer en er is een sterke behoefte aan vernieuwende, gezonde, groene en integrale (leef) omgevingen. Zorgvuldig bedacht, bevorderend voor de natuur, met gedeelde voorzieningen en van waarde voor de biodiversiteit. Woonconcepten voor gelijkgestemden met ruimte voor diverse leeftijdsgroepen zoals alleenstaanden, gezinnen en ouderen. Concepten die sociale interactie, gezondheid, beweging en de verbinding met de natuur versterken en waar elke stakeholder zich thuis voelt.

 Openbare ruimtes die veranderen van saaie, grijze, lawaaierige en onveilige plaatsen naar betekenisvolle, groene en mooie plekken waar het prettig is te verblijven. Niet alleen voor de mens, maar ook voor de natuur, voor alles wat leeft. Want we leven hier met elkaar. Een goed voorbeeld hiervan is één van onze recente projecten in Amsterdam, namelijk The Green Mile .

Wat we creëren moet bijdragen aan leefbaarheid voor planten, dieren & mensen

Benieuwd wat wij bij kunnen dragen aan jullie project?

Neem contact op