Connecting people and planet through property

Over ons

Wij zijn een transitie consultancy bureau voor natuur-inclusieve gebiedsontwikkelingen, openbare ruimtes en bedrijventerreinen.

Hoe creëer je openbare leefomgevingen die dienend zijn voor mens, plant en dier? Hoe realiseer je een verandering in je organisatie als je positieve impact wilt maken op zowel economisch, ecologisch en maatschappelijk gebied? Waar begin je met het klimaatproof maken van je terrein of wat is je startpunt als je nog moet beginnen? Blendingbricks helpt je hierbij.

Hoe doen we dat?

Door het schrijven van integrale visies, communicatie strategieën, (ecologische) ambities en plannen van aanpak op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau. En het bedenken van concrete ideeën hoe je die transitie vervolgens realiseert.

Het delen van de boodschap, oftewel bewustwording realiseren,  is daarin erg belangrijk. Speels, positief en met humor. Op deze manier weten wij samen met jou impact-volle, groene & gezonde leef- en werk-omgevingen voor mens, plant en dier te creëren waarbij niet alleen het vastgoed of de openbare ruimte floreert, maar ook de mens en de biodiversiteit.

Wat doen wij?

Wij adviseren, bedenken integrale concepten, oplossingen voor vergroening en schrijven pakkende visies en duurzame ambities welke ecologische, sociale èn economische impact maken. Communicatief, speels, creatief, positief stimulerend en gericht op positieve verandering.

Met welke  specialisatie? Gebiedsontwikkelingen, bedrijventerreinen, stedelijke opgaven in de openbare ruimte en havens.

En naast het maken van die transitie helpen we je ook bij het vertellen van de goede boodschap, want zonder goed verhaal of uitleg, geen verder rollende impact van die duurzame toekomst. Juist door het delen van je verhaal, creëer je echt meervoudige waarde, blije mensen & respect voor de planeet.

Wie zijn onze klanten?

Onder andere gebiedsontwikkelaars, project-ontwikkelaars, ondernemers, gemeenten, bedrijven, merken die impact willen maken. We zijn ervaren in publiek-private samenwerkingen.

Bekijk hier een van onze projecten in Amsterdam: The Green Mile

Een holistische of integrale benadering

Blendingbricks werkt vanuit een holistische of integrale visie: er wordt gelijkwaardig naar het geheel, dus alle stakeholders, gekeken bij het creëren van een visie, strategie of concept. Leefbaarheid gaat namelijk over leefbaarheid voor het geheel.

 Dit betekent dat het landschap leidend is. Wat leeft er al, wat is er aan flora & fauna, welke gebouwen staan er al? De overige bebouwing zal “respectvol” te gast zijn en zal zich aanpassen aan het landschap in plaats van andersom. Je ontwikkelt in symbiose met de natuur, laat het ecosysteem leidend zijn en realiseert regeneratieve werk- en woonlandschappen.

Duurzame creatie met een missie en impact zoals wij het noemen waarbij alle elementen elkaar versterken. Deze integrale benadering is gericht op een toekomst waarin het geheel floreert.

Waar realiseren we impact?

Verbinding

Sociale cohesie & connectie met de natuur

Natuur

Alles wat leeft

Levendigheid

In de omgeving en in de natuur

Gezonde leefomgeving

Voor alles wat leeft

Duurzaamheid

Voor nu en altijd

Bewustwording

Van de rol van de natuur & de ecologische footprint

De toekomst van onze leefomgeving ligt in een gelijkwaardige synergie met de natuur

De wereld wordt steeds drukker en de druk op de natuur neemt toe. Tijd om anders te gaan denken over hoe we een gebied of omgeving inrichten. Het gaat niet om meer bouwen, maar om anders en bewust vorm gegeven en met de natuur als gelijkwaardige stakeholder in een project.

Een strikte scheiding tussen wonen, werken en recreëren bestaat niet langer meer en er is een sterke behoefte aan vernieuwende, gezonde, groene en integrale leef-omgevingen. Zorgvuldig bedacht, bevorderend voor de natuur, met gedeelde voorzieningen en van waarde voor de biodiversiteit.

 Openbare ruimtes die veranderen van saaie, grijze, lawaaierige en onveilige plaatsen naar betekenisvolle, groene en mooie plekken waar het prettig is te verblijven. Niet alleen voor de mens, maar ook voor de natuur, want we leven hier met elkaar. Een goed voorbeeld hiervan is één van onze projecten in Amsterdam, namelijk The Green Mile .

Wat we creëren moet bijdragen aan leefbaarheid voor planten, dieren & mensen

Benieuwd wat wij bij kunnen dragen aan jullie project?

Neem contact op