Skip to main content

Echt duurzame en positieve impact realiseer je door te gaan voor meervoudige waardecreatie: ecologisch, sociaal als economisch. Economisch belang gaat niet voor ecologisch belang, het gaat juist hand in hand. Juist door gelijkwaardig naar het geheel te kijken, ontstaat een symbiose, vult het een het ander aan en creëer je leefomgevingen die dienend zijn voor alles wat leeft.

Lange tijd stond, en vaak nog steeds, staat in het vastgoed en de openbare ruimte het belang van de mens bovenaan. Wat er gebouwd wordt, is vanuit het perspectief van de mens. En dit terwijl alles juist draait om “eco” in plaats van het “ego”.

Met ons werk proberen wij die inzichten te laten landen, een andere visie te vormen en te laten er- varen hoe het een het ander niet uitsluit, maar juist omarmd. Als oprichtster en directeur van mijn bedrijf Blendingbricks draait alles om een holistische en integrale benadering van vastgoed, de openbare ruimte en omgevingen. Hoe realiseer je meervoudige waardecreatie, hoe is de natuur een gelijk- waardige stakeholder in een project en hoe creëer je leefomgevingen die dienend zijn voor alles wat leeft? Breng bij nieuwe ontwikkelingen eerst in kaart wat er al is aan natuur, laat dit ecosysteem leidend zijn en pas daar het ontwerp op aan in plaats van andersom. Blendingbricks creëert integrale concepten als conceptontwikkelaar, schrijft visies & ambities en bedenkt sterke en creatieve strategieën om projecten te laten slagen.

Afvinklijstje

Vaak zien we nog dat energie-neutraal of energie-positief bouwen, een daktuin of nestmogelijkheden tot een afvinklijstje behoren of als kostenpost worden gezien, in plaats van dat het echt doorleefd wordt, het waarom erachter begrepen wordt en dat men begrijpt dat het juist een kostenpost wordt als je het niet als gelijkwaardige stakeholder ziet.

Wij proberen dit binnen onze concepten op een inspirerende en leuke manier helder te maken. Als je bouwt, bouw je voor alles wat leeft. Het is eigenlijk zo logisch. Zie de potentie van je dak, je omgeving als landschap, hoe je hier een biotoop kan creëren, de enorme waarde die je hierdoor toevoegt. Niet alleen voor de mensen die hier komen te wonen, verblijven en werken, maar ook voor de dieren en planten die hier straks zullen verblijven. Zo wordt elk project een succes: door ecologische en sociale waarde te creëren, ontstaat automatisch economische waarde en wordt een project geliefd. Mensen willen graag connectie met elkaar en met de natuur en door een sterk concept hiervoor te bedenken, een heldere identiteit neer te leggen en de boodschap te delen, floreert een ontwikkeling.

Gelukkig zien we dat wij in staat zijn om bij onze klanten zoals projectontwikkelaars, bedrijven, gemeentes, beleggers en boeren deze boodschap te laten landen en de kracht van meervoudige waardecreatie omarmd wordt. Groen en natuur wordt niet meer als nood- zaak of bijzaak gezien, als iets wat moet, maar als iets wat echt van waarde is. Het is geen product, het is onderdeel van een ecosysteem.

Met onze concepten die we bedenken, visies die we schrijven en positieve story-telling, zorgen wij voor positieve verandering. We bedenken niet alleen een integraal en bijzonder concept voor de opdrachtgever, we zorgen ook dat het verhaal achter het concept gedeeld wordt met het publiek. Wat voor invloed hebben de bomen eigenlijk, wat leeft er allemaal in de bodem en wat doet zo’n daktuin nou eigenlijk voor de natuur? Juist door ook die boodschap op een leuke, speelse manier te verweven in het concept, ontstaat bewustwording, betrek je de community bij je visie en verwonderen mensen zich op positieve wijze over de rol van de natuur. En op het moment dat dit gebeurt, wordt de natuur omarmd, verbinden mensen zich ermee en gaan voor haar zorgen.

Met het project The Green Mile in Amsterdam, heeft Blendingbricks met een 5-tal andere bedrijven de handen ineengeslagen om van de meest vervuilde, vieze, gehorige, gevaarlijke en voornamelijk stenen straat van Amsterdam, namelijk de Stadhouderskade, een groen, mooi en betekenisvol leefgebied te maken voor alles wat leeft. Samen met UNStudio, De Nederlandsche Bank, Het Rijksmuseum, Heineken Company en de Hogeschool van Amsterdam, hebben wij een integrale ambitie geformuleerd en de samenwerking met de gemeente Amsterdam in gang gezet. Samen, als een publiek-private samenwerking, werken we eraan de stad leefbaarder te maken. Niet alleen voor de mens, maar juist ook voor plant & dier. Wat is goed voor hun, waar hebben wij behoefte aan? In de interventies die zullen plaatsvinden, staat de natuur in de spotlight: de prachtige bomen die er reeds staan, het water en waterleven van de Singelgracht en de natuur die we gaan toevoegen. Ook hier gaan we de boodschap delen, dat als je in de toekomst wandelt over The Green Mile, je kunt lezen wat de visie achter dit project is, welke bomen hier staan, hoeveel graden verkoeling zij brengen, hoe hun netwerken onder de grond functioneren, aan hoeveel insecten en vogels zij leven bieden, waarom zij onmisbaar zijn voor ons en voor de biodiversiteit, zodat we de natuur weer gaan omarmen en respecteren. Zo gaan we ervaren dat alles met elkaar verbonden is en leefbaarheid gaat over het geheel.

 

Origineel verschenen in Groen Bouwen, CG Concept.

Leave a Reply

error: